ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Μη ορατές όψεις της έμφυλης βίας: η οικονομική βία κατά των γυναικών

Δρ. Aναστασία Χαλκιά, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Μ.Ε. Μη ορατές όψεις της έμφυλης βίας: η οικονομική βία κατά των γυναικών Το άρθρο επισημαίνει το σύνθετο και επίμονο φαινόμενο της οικονομικής βίας, την οποία βιώνουν κυρίως οι γυναίκες. Σ' αυτή την μη ορατή μορφή κακοποίησης εντοπίζεται ένας περίπλοκος ιστός ελέγχου, έμφυλων ανισοτήτων και ενδυνάμωσης της ανδρικής κυριαρχίας. Παρά το γεγονός ότι συχνά παραμένει μη ορατή, η παρουσία της οικονομικής βίας είναι διαρκής και βαθιά ριζωμένη στις κοινωνικές δομές. Μπορεί να συνυπάρξει με άλλες μορφές βίας ή να εκδηλωθεί ανεξάρτητα από αυτές, ενώ παράλληλα ενισχύει τους πατριαρχικούς κανόνες και καταδεικνύει τις δυσφορικές συνέπειες που υφίστανται τα θύματά της. Η εξέταση της οικονομικής βίας περιλαμβάνει τόσο τη μακροσκοπική όσο και τη μικροσκοπική της διάσταση.

CRIME DIARY

Crime Cast Podcast