Έρευνα

Μαθητές θύματα ενδοοικογενειακής βίας και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών τους—επανορθωτικές πρακτικές

Οι ανήλικοι βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία είτε ως άμεσα θύματα είτε ως έμμεσα, αποτελώντας μία ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα που χρήζει προστασίας. Οι δε εκπαιδευτικοί αποτελούν βασική ενήλικη παρουσία στη ζωή των μαθητών καθιστώντας την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου ιδιαίτερα σημαντική.

Βία και (αν)ασφάλεια σε Ελλάδα και Ευρώπη κατά το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα

H βία στην κοινωνία ως προς τις εκφάνσεις που απασχολούν την ΕΚΕ δεν φαίνεται να αυξάνεται ούτε εκθετικά ούτε εκρηκτικά. Ωστόσο ένα  αίτημα ασφάλειας εξακολουθεί να διατυπώνεται και μάλιστα εμφατικά από σημαντικό τμήμα του ελληνικού κοινού καθώς το 40% του κοινωνικού σώματος αισθάνονται ανασφαλείς και πολύ ανασφαλείς.

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά και μιντιακές απεικονίσεις

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον τρόπο προβολής της πολύκροτης υπόθεσης των Γλυκών νερών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και το πώς αυτός μεταβαλλόταν κατά την εξέλιξη της υπόθεσης. Η έρευνα επιχειρεί μέσα από βιβλιοανασκοπική και εμπειρική έρευνα να αναδείξει την ανάγκη ύπαρξης κατευθυντήριων γραμμών που θα καθοδηγούν τους δημοσιογράφους σχετικά με το πώς πρέπει να διαχειρίζονται και να προβάλλουν επίκαιρα γεγονότα με κοινωνικές συνιστώσες.

Το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών αιτουσών άσυλο στα ελληνικά hotspot

Το παρόν άρθρο συνοψίζει τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής έρευνας που διεξήχθη αναφορικά με τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών αιτουσών άσυλο στα ελληνικά κέντρα υποδοχής μέχρι και το 2020. Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδείξει το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος γυναικών και να προτείνει πρακτικές καλύτερης αντιμετώπισης, δεδομένης της πολυπλοκότητάς του. Για τους σκοπούς αυτούς μελετήθηκαν και συμπεριελήφθησαν έρευνες και άρθρα από ερευνητές και οργανισμούς που πραγματοποίησαν έρευνα πεδίου στο συγκεκριμένο θέμα.

Παρουσίαση του Παγκοσμίου Βαρομέτρου Διαφθοράς

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του παγκόσμιου βαρόμετρου διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2021. Η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών για το φαινόμενα της διαφθοράς, εξετάζοντας παράλληλα τη στάση τους απέναντι σε αυτά.

Εξάρτηση, HIV και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Στη συγκεκριμένη μελέτη επιχειρείται μια κοινωνιολογική προσέγγιση της υπόθεσης των εκδιδόμενων οροθετικών γυναικών και παράλληλα επιδιώκεται η δημιουργία κατευθυντήρων γραμμών για τη μιντιακή προσέγγιση κοινωνικών θεμάτων.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας

Μιλώντας για τον αστυνομικό και δη το ρόλο του στην ελληνική κοινωνία, θα ήταν άτοπο να μην αναφερθούμε στο αντίκτυπο που έχουν οι εισοδηματικές περικοπές, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό. Ο αστυνομικός όντας στην ελληνική κοινωνία της ύφεσης φαίνεται να βιώνει το σύνδρομο της «πολλαπλής απώλειας».

Ομοφοβική σχολική βία στην Ελλάδα και την Αλβανία

Η σχολική βία αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο γιατί εμφανίζεται με πολλές μορφές. Η ομοφοβία και τρανσφοβία αποτελούν συνήθως «αόρατες» μορφές ρατσισμού ή εκφοβισμού, λόγω της δυσκολίας αναγνώρισης τέτοιων περιστατικών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συμβολής μορφών ομοφοβικής σχολικής βίας στην αναπαραγωγή των έμφυλων διακρίσεων στην Ελλάδα και την Αλβανία.

Σύντομη επισκόπηση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρώπη

Η έρευνα εστιάζει στο βαθμό και στα μέσα υιοθέτησης της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις στην αντεγκληματική πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά οι προκλήσεις για τη διεύρυνση της εφαρμογής της ειδικά σε σχέση με τη (ρωμανο-γερμανική) ηπειρωτική νομική παράδοση.

Fear of crime and the construal-level theory of psychological distance: μία διεπιστημονική προσέγγιση του φόβου του εγκλήματος

Το άρθρο της Δρος Ιωάννας Γουσέτη εξετάζει την εφαρμογή μίας κοινωνιο-ψυχολογικής θεωρίας στην εμπειρική διερεύνηση του φόβου του εγκλήματος. Οι κεντρικό στόχοι της έρευνας είναι η διαμόρφωση μίας διεπιστημονικής θεωρητικής προσέγγισης του φόβου του εγκλήματος, καθώς και η μεθοδολογική διεύρυνση της εμπειρικής του διερεύνησης.