Έρευνα

Εξάρτηση, HIV και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Στη συγκεκριμένη μελέτη επιχειρείται μια κοινωνιολογική προσέγγιση της υπόθεσης των εκδιδόμενων οροθετικών γυναικών και παράλληλα επιδιώκεται η δημιουργία κατευθυντήρων γραμμών για τη μιντιακή προσέγγιση κοινωνικών θεμάτων.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας

Μιλώντας για τον αστυνομικό και δη το ρόλο του στην ελληνική κοινωνία, θα ήταν άτοπο να μην αναφερθούμε στο αντίκτυπο που έχουν οι εισοδηματικές περικοπές, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό. Ο αστυνομικός όντας στην ελληνική κοινωνία της ύφεσης φαίνεται να βιώνει το σύνδρομο της «πολλαπλής απώλειας».

Ομοφοβική σχολική βία στην Ελλάδα και την Αλβανία

Η σχολική βία αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο γιατί εμφανίζεται με πολλές μορφές. Η ομοφοβία και τρανσφοβία αποτελούν συνήθως «αόρατες» μορφές ρατσισμού ή εκφοβισμού, λόγω της δυσκολίας αναγνώρισης τέτοιων περιστατικών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συμβολής μορφών ομοφοβικής σχολικής βίας στην αναπαραγωγή των έμφυλων διακρίσεων στην Ελλάδα και την Αλβανία.

Σύντομη επισκόπηση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρώπη

Η έρευνα εστιάζει στο βαθμό και στα μέσα υιοθέτησης της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις στην αντεγκληματική πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά οι προκλήσεις για τη διεύρυνση της εφαρμογής της ειδικά σε σχέση με τη (ρωμανο-γερμανική) ηπειρωτική νομική παράδοση.

Fear of crime and the construal-level theory of psychological distance: μία διεπιστημονική προσέγγιση του φόβου του εγκλήματος

Το άρθρο της Δρος Ιωάννας Γουσέτη εξετάζει την εφαρμογή μίας κοινωνιο-ψυχολογικής θεωρίας στην εμπειρική διερεύνηση του φόβου του εγκλήματος. Οι κεντρικό στόχοι της έρευνας είναι η διαμόρφωση μίας διεπιστημονικής θεωρητικής προσέγγισης του φόβου του εγκλήματος, καθώς και η μεθοδολογική διεύρυνση της εμπειρικής του διερεύνησης.

Ευθανασία: Παρουσίαση Πορισμάτων Έρευνας του Ε.Π.Ε.Ε. Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Το ζήτημα της ευθανασίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ηθικά διλήμματα της σύγχρονης κοινωνίας και παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Παρουσιάζεται η σχετική έρευνα που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
υπό την επιστημονική ευθύνη του Ομ. Καθηγητή Νέστορα Κουράκη.

Μουσεία και πρόληψη εγκλημάτων κατά αρχαιοτήτων: Μια πανελλαδική έρευνα

Η έρευνα επικεντρώνεται στα μέσα πρόληψης και αποτροπής εγκλημάτων κατά των αρχαιοτήτων και των πολιτιστικών αγαθών των μουσείων. Σύμφωνα δε με τα συμπεράσματα της έρευνας, ο ορθότερος τρόπος λήψης μέτρων αποτροπής τέτοιων εγκλημάτων είναι ο συνδυασμός των τεχνικών μέσων προστασίας με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό φύλαξης.

Προστασία δικαιωμάτων και έννομων αγαθών κατά την εγκατάσταση και λειτουργία συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος της επεξεργασμένης εκδοχής των αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου που διεξήχθη κατά τα έτη 2015 - 2017 με τίτλο «κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» υπό την επιστημονική ευθύνη της Διευθύντριας Ερευνών EKKE Ιωάννας Τσίγκανου.

«Fake Meds Online»

"Fake Meds Online. The Internet  and  the  Transnational  Market  in  Illicit Pharmaceuticals’’. Παρουσίαση της έρευνας των Alexandra Hall και Γιώργου Αντωνόπουλου στο πεδίο της ηλεκτρονικής αγοράς παράνομων φαρμάκων. Μία πρώτη γεύση από τα συμβαίνοντα σε μία υπό άνθηση και μερικώς άγνωστη αγορά.

Παραβιάσεις του εργασιακού δικαίου σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα της οικονομίας

Η παρούσα έρευνα συνδύασε την ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία για να παραγάγει γνώση και συμπεράσματα για ένα λιγότερο διερευνημένο τομέα της εγκληματολογίας, με στόχο να φωτίσει την διερεύνηση του φαινομένου, την εξέχουσα σημασία του σε σχέση με την κοινή εγκληματικότητα αλλά και να δώσει ώθηση για την διενέργεια περισσότερης έρευνας στον τομέα, ώστε να αναπτυχθεί μία πλήρης εγκληματολογική θεωρία και μεθοδολογία σχετικά με αυτό.