Έρευνα

Δικαστική νοοτροπία: Πώς λαμβάνουν αποφάσεις οι δικαστές;

Σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, η δικαιοσύνη θεωρείται ότι είναι τυφλή, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαστές δεν θα έπρεπε να επηρεάζονται κατά την λήψη των αποφάσεων από άλλους παράγοντες εκτός των νομικά σχετικών. Κάτι τέτοιο πόσο ισχύει όμως;

Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2016

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα: "Η εκτεταμένη χρήση της φυλάκισης για τα ήσσονος σημασίας αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά είναι αναποτελεσματική όσον αφορά τη μείωση της υποτροπής. Η επιβολή εναλλακτικών ποινών μπορεί να έχει θετική επίδραση σε ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών".