Στο Ακροατήριο

Συγκεκαλυμμένη αμνηστία στο νέο Ποινικό Κώδικα; Η περίπτωση της απιστίας σε βάρος χρηματοπιστωτικής επιχείρησης

Το άρθρο διερευνά το ζήτημα της κρυπτοαμνηστίας στα εγκλήματα απιστίας κατά των χρηματοπιστωτικών φορέων, κατόπιν της προσθήκης τους στα κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα και της πρόβλεψης προθεσμίας για τη δήλωση συνέχισης της διαδικασίας στις υφιστάμενες ποινικές διώξεις.

Η πρόκληση  ψυχικού πόνου ως τρόπος τέλεσης ενδοοικογενειακής βίας του 312 του νέου Ποινικού Κώδικα.

Στη συγκεκριμένη μελέτη επιχειρείται μια ερμηνευτική ανάλυση του εγκλήματος του άρθρου  312 παρ. 4 νέου ΠΚ και επιδιώκεται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «ψυχικού πόνου».

Η αξιολόγηση της ποινικής ευθύνης των νόμιμων εκπροσώπων της ανώνυμης εταιρείας

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το πάντα επίκαιρο θέμα της  αξιολόγησης της ευθύνης της Ανώνυμης Εταιρείας για ποινικά αξιόλογες πράξεις της στην ελληνική έννομη τάξη δεδομένων των συνεχών τροποποιήσεων των διατάξεων για τις Ανώνυμες Εταιρίες αλλά και του Ποινικού Κώδικα

Η περίπτωση του διορισμού υπαλλήλου με πλαστά ή νοθευμένα δικαιολογητικά

Από το 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2018 είχαν εντοπιστεί 1.737 πλαστοί τίτλοι στο Δημόσιο. Στον παρόν άρθρο παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις καθώς και νομολογία ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, ενώ αναπτύσσεται και η προβληματική αναφορικά με την ποινική αντιμετώπιση των παραπάνω πράξεων.

Η Ελαφρυντική Περίσταση του αρ. 84§3 ΠΚ ως Μέσο Θεραπείας της Παραβίασης της Εύλογης Διάρκειας Δίκης

Το 84§3 του Νέου Ποινικού Κώδικα, παρά την όποια κριτική αποσκοπεί να αποτελέσει άξονα για τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, τα οποία συχνά καταπατώνται λόγω της κωλυσιεργίας του δικονομικού συστήματος. Ποια η προβληματική γύρω από τη νέα αυτή διάταξη;

Ένα επιλήψιμο ταξίδι - η τελευταία τροποποίηση του ΠΚ για το έγκλημα της τρομοκρατίας

Με την τελευταία τροποποίηση του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4637/2019), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 18.11.2019, τυποποιήθηκε ένα νέο έγκλημα στην παρ. 7 του άρθρου 187A που αφορά στην τέλεση ταξιδιού με σκοπό στην τέλεση ή της συμβολή τρομοκρατικής ενέργειας.

Τζον Μπόλτον Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Πέντε σίγουρα γιατί και τουλάχιστον είκοσι-επτά επειδή: οι ΗΠΑ κατά του ΔΠΔ

Κριτική επί της ιστορικής ομιλίας του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, δεκαέξι χρόνια μετά την απόσυρση της υπογραφής των ΗΠΑ από τη Σύμβαση για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.