Στο Ακροατήριο

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής:

Στο άρθρο παρουσιάζεται νομολογιακή προσέγγιση των αδικημάτων του 19ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του νέου Ποινικού Κώδικα για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Η διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κατά την μετα-επαναστατική περίοδο

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των πρώτων δικονομικών κειμένων που ψηφίστηκαν μετά την επανάσταση του 1821 στη χώρα μας, με έμφαση κυρίως στις καινοτομίες και στα μειονεκτήματα κάθε νομοθετήματος, αποφεύγοντας την αναγραφή περιττών λεπτομερειών.

Η πρόσφατη τροποποίηση του αδικήματος της διασποράς ψευδών ειδήσεων

Το συγκεκριμένο άρθρο αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την πρόσφατη τροποποίηση αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η νέα διάσταση του αδικήματος συνιστά έναν ιδιόμορφο περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης.

Συγκεκαλυμμένη αμνηστία στο νέο Ποινικό Κώδικα; Η περίπτωση της απιστίας σε βάρος χρηματοπιστωτικής επιχείρησης

Το άρθρο διερευνά το ζήτημα της κρυπτοαμνηστίας στα εγκλήματα απιστίας κατά των χρηματοπιστωτικών φορέων, κατόπιν της προσθήκης τους στα κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα και της πρόβλεψης προθεσμίας για τη δήλωση συνέχισης της διαδικασίας στις υφιστάμενες ποινικές διώξεις.

Η πρόκληση  ψυχικού πόνου ως τρόπος τέλεσης ενδοοικογενειακής βίας του 312 του νέου Ποινικού Κώδικα.

Στη συγκεκριμένη μελέτη επιχειρείται μια ερμηνευτική ανάλυση του εγκλήματος του άρθρου  312 παρ. 4 νέου ΠΚ και επιδιώκεται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «ψυχικού πόνου».

Η αξιολόγηση της ποινικής ευθύνης των νόμιμων εκπροσώπων της ανώνυμης εταιρείας

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το πάντα επίκαιρο θέμα της  αξιολόγησης της ευθύνης της Ανώνυμης Εταιρείας για ποινικά αξιόλογες πράξεις της στην ελληνική έννομη τάξη δεδομένων των συνεχών τροποποιήσεων των διατάξεων για τις Ανώνυμες Εταιρίες αλλά και του Ποινικού Κώδικα

Η περίπτωση του διορισμού υπαλλήλου με πλαστά ή νοθευμένα δικαιολογητικά

Από το 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2018 είχαν εντοπιστεί 1.737 πλαστοί τίτλοι στο Δημόσιο. Στον παρόν άρθρο παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις καθώς και νομολογία ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, ενώ αναπτύσσεται και η προβληματική αναφορικά με την ποινική αντιμετώπιση των παραπάνω πράξεων.

Η Ελαφρυντική Περίσταση του αρ. 84§3 ΠΚ ως Μέσο Θεραπείας της Παραβίασης της Εύλογης Διάρκειας Δίκης

Το 84§3 του Νέου Ποινικού Κώδικα, παρά την όποια κριτική αποσκοπεί να αποτελέσει άξονα για τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, τα οποία συχνά καταπατώνται λόγω της κωλυσιεργίας του δικονομικού συστήματος. Ποια η προβληματική γύρω από τη νέα αυτή διάταξη;