Ξέρατε ότι…

... συστήνεται και στη χώρα μας Δικαστική Αστυνομία;

Το παρόν κείμενο αναδεικνύει το χρονικό των προσπαθειών εισαγωγής του θεσμού της δικαστικής αστυνομίας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα τα οφέλη αλλά και τις δυσχέρειες που αυτός μπορεί να έχει στην ελληνική κοινωνία.

... η γνωστική συνέντευξη είναι ένα μοντέλο απολογίας του κατηγορουμένου που διαφέρει από την ανάκριση;

Το συγκεκριμένο άρθρο αναλύει την επίδραση της ψυχολογίας στη ποινική διαδικασία, εστιάζοντας στην μέθοδο της γνωστικής συνέντευξης, την διαφορά του συγκεκριμένου μοντέλο από την ανάκριση, και τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με τη περίφημη τεχνική "REID".

Ξέρατε ότι η ψυχική υγεία του δράστη και του παθόντος αξιόποινων πράξεων ενδιαφέρει το Ποινικό Δίκαιο;

Εντούτοις, ούτε στον νέο Ποινικό Κώδικα δίδεται κάποιος σαφής ορισμός της έννοιας «ψυχικής διαταραχής», αλλά επαφίεται στον εφαρμοστή του δικαίου να εξειδικεύσει την ανωτέρω έννοια και να την εφαρμόσει σε ενώπιων του δικαστικές υποθέσεις.

...η άμβλωση θεωρείται έγκλημα σε κάποιες χώρες;

Φωτογραφία από https://gr.pinterest.com/manbio0399/%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7/ Στο πλαίσιο της κοινωνικής πραγματικότητας, συχνά συναντώνται συμπεριφορές που θεωρούνται εγκλήματα από τους πολίτες, αλλά όχι και από τα θεσμικά όργανα. Σε…

... το Δημόσιο αποζημιώνει όσους κρατήθηκαν αλλά εκ των υστέρων αθωώθηκαν;

Στο άρθρο αποτυπώνεται ο θεσμός της αποζημίωσης των καταδικασθέντων ή προσωρινά κρατηθέντων που μετέπειτα αθωώθηκαν αμετάκλητα, τα στάδια -νομοθετικά και νομολιακά- από τα οποία διήλθε καθώς και η παρούσα μορφή του στο νέο κώδικα ποινικής δικονομίας (άρθρα 535 έως 544 Ν. 4620/2019).

.... οι βραχυχρόνιες ποινές μπορεί να μην οδηγούν απαραίτητα στο σωφρονισμό;

Ο Νέος Ποινικός Κώδικας, μεταξύ άλλων επέφερε ορισμένες ριζικές αλλαγές στις διατάξεις του γενικού μέρους του Ποινικού μας Κώδικα και ειδικότερα στην αναστολή των ποινών φυλάκισης και συνεπώς της πραγματικής έκτισης της ποινής. Διατηρήθηκε η δυνατότητα αναστολής μόνο για τις ποινές που δεν υπερβαίνουν τα τρία έτη και καταργήθηκε η προϋπόθεση της μη προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης σε ποινή άνω του έτους. Στο παρόν άρθρο αναλύεται η προβληματική που σχετίζεται με τις συνέπειες αυτής της τροποποίησης και την επιτέλεση της ειδικοπροληπτικής λειτουργίας της ποινής.

... στη Βραζιλία λειτουργούν εναλλακτικές φυλακές "APAC" με σκοπό την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία;

Στο άρθρο επιχειρείται μια γενική παρουσίαση και μια σύντομη κριτική ανάλυση του θεσμού των φυλακών τύπου APAC, με τη θέση ότι ο εν λόγω σωφρονιστικός θεσμός, παρότι έχει συνδεθεί με το αποκαταστατικό κίνημα, προσιδιάζει περισσότερο στη λογική της αναμόρφωσης, χωρίς ωστόσο μεγάλη επιρροή στην γενικότερη αντεγκληματική πολιτική της Βραζιλίας.