Ξέρατε ότι…

Ξέρατε ότι όσα αδικήματα δεν καταγγέλλονται αποτελούν τον σκοτεινό αριθμό εγκληματικότητας;

Η εικόνα της εγκληματικότητας διαμορφώνεται βάσει των αδικημάτων που καταγγέλλονται και ακολουθούν τη νόμιμη οδό. Τι συμβαίνει όμως με όσα αδικήματα δεν αποτελούν μέρος αυτής…

... θεσμοθετήθηκε νέο ένδικο βοήθημα για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές;

Στο παρόν άρθρο γίνεται μια πρώτη παρουσίαση του νέου ένδικου βοηθήματος του άρθρου 6Α του Σωφρονιστικού Κώδικα για τη μη τήρηση των κανόνων διαβίωσης στις ελληνικές φυλακές και στα κρατητήρια στα αστυνομικά τμήματα

... συστήνεται και στη χώρα μας Δικαστική Αστυνομία;

Το παρόν κείμενο αναδεικνύει το χρονικό των προσπαθειών εισαγωγής του θεσμού της δικαστικής αστυνομίας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα τα οφέλη αλλά και τις δυσχέρειες που αυτός μπορεί να έχει στην ελληνική κοινωνία.

... η γνωστική συνέντευξη είναι ένα μοντέλο απολογίας του κατηγορουμένου που διαφέρει από την ανάκριση;

Το συγκεκριμένο άρθρο αναλύει την επίδραση της ψυχολογίας στη ποινική διαδικασία, εστιάζοντας στην μέθοδο της γνωστικής συνέντευξης, την διαφορά του συγκεκριμένου μοντέλο από την ανάκριση, και τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με τη περίφημη τεχνική "REID".

Ξέρατε ότι η ψυχική υγεία του δράστη και του παθόντος αξιόποινων πράξεων ενδιαφέρει το Ποινικό Δίκαιο;

Εντούτοις, ούτε στον νέο Ποινικό Κώδικα δίδεται κάποιος σαφής ορισμός της έννοιας «ψυχικής διαταραχής», αλλά επαφίεται στον εφαρμοστή του δικαίου να εξειδικεύσει την ανωτέρω έννοια και να την εφαρμόσει σε ενώπιων του δικαστικές υποθέσεις.

...η άμβλωση θεωρείται έγκλημα σε κάποιες χώρες;

Φωτογραφία από https://gr.pinterest.com/manbio0399/%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7/ Στο πλαίσιο της κοινωνικής πραγματικότητας, συχνά συναντώνται συμπεριφορές που θεωρούνται εγκλήματα από τους πολίτες, αλλά όχι και από τα θεσμικά όργανα. Σε…

... το Δημόσιο αποζημιώνει όσους κρατήθηκαν αλλά εκ των υστέρων αθωώθηκαν;

Στο άρθρο αποτυπώνεται ο θεσμός της αποζημίωσης των καταδικασθέντων ή προσωρινά κρατηθέντων που μετέπειτα αθωώθηκαν αμετάκλητα, τα στάδια -νομοθετικά και νομολιακά- από τα οποία διήλθε καθώς και η παρούσα μορφή του στο νέο κώδικα ποινικής δικονομίας (άρθρα 535 έως 544 Ν. 4620/2019).