ΤΕΥΧΟΣ #18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Υποθέσεις ανθρωποκτονιών και απεικόνιση τους στα κυπριακά ΜΜΕ

Παναγιώτα Γιάγκου

 

Τα εγκλήματα κατά "της"’ ζωής απασχολούν με εκτενή ρεπορτάζ τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), αποτελούν παράλληλα αντικείμενο διερεύνησης της επιστημονικής κοινότητας και προβληματίζουν το κοινό. Τόσο στα ελληνικά όσο και στα κυπριακά Μ.Μ.Ε. η απεικόνιση εγκλημάτων είναι σχεδόν καθημερινή. Γι’ αυτό απαιτείται εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση των αστυνομικών και δικαστικών συντακτών, καθώς και εποικοδομητική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου η ενημέρωση του κοινού να είναι ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη, να μην προκαλεί σύγχυση, ούτε «ηθικό πανικό». Απαραίτητη κρίνεται ,επίσης, η γνώση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα για τα εγκλήματα που απασχολούν το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ.

Ο Ποινικός Κώδικας κάθε χώρας εμπεριέχει τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που μπορούν να διαπραχθούν, καθώς και την ποινή που επισύρει το κάθε ένα από αυτά στην περίπτωση που κάποιος καταδικαστεί ως ένοχος. Στην Κύπρο, ο Ποινικός Κώδικας χωρίζεται σε κατηγορίες και ίσως η πιο συγκλονιστική κατηγορία είναι τα αδικήματα εναντίον προσώπων. Κυριότερα αυτών είναι ο φόνος εκ προ μελέτης και η ανθρωποκτονία. Οι ποινικές υποθέσεις που αφορούν αυτά τα αδικήματα ελκύουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, ως εκ τούτου τα Μ.Μ.Ε. τις καλύπτουν δημοσιογραφικά ανελλιπώς. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η κάλυψη και πως επηρεάζεται το έργο της αστυνομίας από τις δημοσιεύσεις;

Στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας του Crime & Media Lab, η οποία εντάσσεται στις ενέργειες του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αγγελική Καρδαρά, Διδάκτορα Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Φιλόλογο, Συγγραφέα, Εισηγήτρια και Εκπαιδεύτρια E-LearningΕΚΠΑ, το μέλος της Επιστημονικής Ομάδας, Παναγιώτα Γιάγκου, Εγκληματολόγος και Αστυνομικός της Αστυνομίας Κύπρου, έλαβε συνέντευξη από τους εργαζομένους στον κλάδο Επικοινωνίας της Υποδιεύθυνσης Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικής Ευθύνης της Αστυνομίας Κύπρου, στην οποία διαφαίνεται πώς η μια συνιστώσα (αδίκημα εναντίον προσώπου) αλληλοεπιδρά με την άλλη (Μ.Μ.Ε.) και πώς παρουσιάζεται το αποτέλεσμα στο κοινό.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο καλύπτονται δημοσιογραφικά τόσο σοβαρές υποθέσεις και η πολιτική που ακολουθείται μεταξύ της Αστυνομίας και των Μ.Μ.Ε. Μία πρωταρχική διαπίστωση είναι ότι «η επίδραση τους (των Μ.Μ.Ε.) στο έγκλημα συνήθως είναι ποιοτική και δύναται να επηρεάσουν την κοινή γνώμη όσον αφορά στην οπτική σκοπιά και τη στάση που θα κρατήσει το κοινό για μια εγκληματική πράξη, στοιχείο που φαίνεται και από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται». Τέλος, δίνονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές προς τα Μ.Μ.Ε. με τις οποίες θα μπορέσει η συνεργασία των δύο πλευρών να είναι πιο ουσιαστική και εποικοδομητική και το αποτέλεσμα προς το κοινό να είναι εγκυρότερο.

Συνέντευξη με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Υποδιεύθυνσης Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικής Ευθύνης της Αστυνομίας Κύπρου

 

Οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών απασχολούν με εκτενή ρεπορτάζ τα Μ.Μ.Ε. και προβληματίζουν εντόνως το ευρύ κοινό, δεδομένου ότι η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής συγκλονίζει. Με ποιον τρόπο γίνεται η δημοσιογραφική κάλυψη αυτών των υποθέσεων στα κυπριακά Μέσα;

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό έργο, μια αποστολή στην κοινωνία, με βασικό σκοπό την αντικειμενική και αμερόληπτη μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέχνης, καθώς και ψυχαγωγίας. Ταυτόχρονα, τόσο τα ηλεκτρονικά, όσο και τα έντυπα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, αποκτούν όλο και περισσότερη δύναμη και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, ενώ συμβάλλουν στην ανάπτυξη τάσεων, προτύπων και νοοτροπιών.

Δεδομένου πως ότι έχει σχέση με το έγκλημα ελκύει την κοινή γνώμη, αφού έτσι έχει ‘προγραμματιστεί’ από τα ίδια τα Μ.Μ.Ε. να κάνει, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών μονοπωλούν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των Μέσων Στα κυπριακά Μ.Μ.Ε., όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών παρουσιάζονται πρώτες στην ατζέντα των δελτίων ειδήσεων, με εκτενή ρεπορτάζ, τα οποία πολλές φορές ρίχνουν φως σε ποικίλες λεπτομέρειες για τις συνθήκες που έγινε το έγκλημα, τους δράστες κλπ.

Η ‘απαίτηση’ του κοινού για πληροφόρηση με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες όταν πρόκειται για εγκλήματα είναι πλέον μεγάλη και πολλές φορές, στη μάχη για αύξηση της επισκεψιμότητας στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, της τηλεθέασης και της ακροαματικότητας, τα Μ.Μ.Ε. μεταδίδουν και ανακρίβειες.

Ποια είναι η πολιτική που ακολουθείται από την Αστυνομία Κύπρου σχετικά με την ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. σε τέτοιες υποθέσεις και την αναμετάδοση της είδησης;

Ως Αστυνομία και ως Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης, είμαστε σε συνεχή και καθημερινή συνεργασία με τα Μέσα και η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται είναι προτού μεταδοθεί μια σοβαρή είδηση να ζητείται η επίσημη θέση της Αστυνομίας, ώστε να κατοχυρώνεται η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο μεταξύ της ελευθερίας του λόγου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο (σωματικό και ψυχικό), η επίδειξη της απαιτούμενης ευαισθησίας σε θέματα που αφορούν τη βία, το έγκλημα και το θάνατο, η προστασία των ανηλίκων, η αποθάρρυνση εγκληματικών ενεργειών, η μη παραπλάνηση του κοινού, η προστασία της δημόσιας τάξης και υγείας, είναι ορισμένες από τις βασικές προϋποθέσεις ώστε τα Μ.Μ.Ε. να συμβάλουν στην επιτυχία του έργου και της αποστολής της Αστυνομίας.

Όσον αφορά στην ενημέρωση που τυγχάνουν οι δημοσιογράφοι, υπάρχουν κάποιες αρχές:

  • Δεν γίνεται αναφορά σε τεκμήρια που έχουν κατασχεθεί, επικείμενες συλλήψεις ή άλλες λεπτομέρειες για την υπόθεση.
  • Δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, σε σχέση με τη μαρτυρία και τον τρόπο διερεύνησης.
  • Αποφεύγεται επιμελώς η αναφορά στον τρόπο δράσης των εγκληματιών, εκτός στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται, αφού κριθεί ότι θα υποβοηθήσει στην εξιχνίαση του εγκλήματος ή θα ενεργήσει αποτρεπτικά/προληπτικά στη διάπραξη παρόμοιων εγκλημάτων.
  • Δεν γίνεται αναφορά σε επαγγέλματα, εκτός εάν είναι σχετικά με την υπόθεση που διερευνάται.
  • Δεν πρέπει να εκφράζονται προσωπικές απόψεις, εικασίες, εκτιμήσεις, προβλέψεις, κ.λπ., που στηρίζονται σε υποκειμενικές κρίσεις σε σχέση με το , τα κίνητρα και την πιθανότητα εξιχνίασης ή μη της υπόθεσης.
  • Να αποφεύγονται λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις πρακτικές ή τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Αστυνομία για σκοπούς πρόληψης ή και πάταξης διαφόρων εγκλημάτων.

 

Ποιος είναι ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην κάλυψη μίας ανθρωποκτονίας, ενώ αυτή βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης;

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ιδιαίτερα τα ψηφιακά Μέσα, έχουν σημαίνοντα ρόλο στην παρουσίαση, αναδημοσίευση και αναπαραγωγή των γεγονότων σε περιπτώσεις αντικοινωνικών/εγκληματικών συμπεριφορών και άλλων αποτρόπαιων πράξεων, όπως είναι οι ανθρωποκτονίες.

Στην εποχή της επανάστασης του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που διαβιούμε σήμερα, τέτοιες ειδήσεις, αναμεταδίδονται σχεδόν αμέσως και σε κάποιες περιπτώσεις απευθείας, κατά την τέλεσή τους, από ρεπόρτερ, αλλά και από αυτόχειρες, θύτες, θύματα, περαστικούς και άλλους παρευρισκόμενους, ενώ βρίσκονται στο αρχικό ακόμα στάδιο της διερεύνησης.

Κατά την αναμετάδοση των γεγονότων που αφορούν υποθέσεις ανθρωποκτονίας, οι δημοσιογράφοι πλαισιώνουν τα ρεπορτάζ τους με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να είναι ελκυστικά στο κοινό. Δεοντολογικά όμως αναμένεται να ζητείται και η θέση της Αστυνομίας, έτσι ώστε η είδηση να μεταδίδεται αντικειμενικά και με ισονομία, χωρίς να επηρεάζεται το ανακριτικό έργο. Παρόλα αυτά, αρκετές φορές μεταδίδονται και ανακρίβειες ή ατεκμηρίωτες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Οι δημοσιεύσεις που γίνονται για μια υπόθεση, η οποία τελεί υπό αστυνομική διερεύνηση, θεωρείτε ότι βοηθούν/δυσκολεύουν το έργο της αστυνομίας; Υπό ποια έννοια;

Τα Μέσα αποτελούν το σημείο συνάντησης του κοινού με το ευρύτερο περιβάλλον και παρέχουν μια εκδοχή της πραγματικότητας, την οποία το κοινό κατά πάσα πιθανότητα θα υιοθετήσει. Η επίδραση τους στο έγκλημα συνήθως είναι ποιοτική και δύναται να επηρεάσουν την κοινή γνώμη όσον αφορά στην οπτική σκοπιά και τη στάση που θα κρατήσει για μια εγκληματική πράξη.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα Μ.Μ.Ε. μπορεί να υποβοηθήσουν το έργο της Αστυνομίας, ιδιαίτερα όταν η Αστυνομία επιζητεί τη βοήθεια του κοινού, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις καταζητούμενων ή ελλειπόντων προσώπων ή για παροχή πληροφοριών σε σοβαρές υποθέσεις. Τέτοια μηνύματα ή πληροφορίες που λαμβάνονται τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αποστολέα τους. Στις περιπτώσεις όπου πολίτες, μέσω των της Αστυνομίας, παρέχουν πληροφορίες για τη διάπραξη αδικημάτων, οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται εμπιστευτικά στα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας για διερεύνηση και περαιτέρω ενέργειες.

Επιπρόσθετα, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας παρέχουν στην Αστυνομία μια ισχυρή ευκαιρία να επικοινωνήσει με το κοινό και να το ενημερώσει σε ό,τι αφορά στο έγκλημα και τα γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά, καθώς επίσης καθίσταται το μέσο με το οποίο μπορεί να γνωστοποιήσει τις επιτυχίες της ενάντια στην παρανομία. Επίσης υποβοηθείται η δράση της σε ό,τι αφορά στην πρόληψη του εγκλήματος, στην εξιχνίαση, καθώς και στην προβολή και προώθηση μιας θετικής εικόνας σχετικά με το αστυνομικό έργο.

Από την άλλη όμως το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία των ερευνών και του ανακριτικού έργου, αφού η εσκεμμένη ή εξ αμελείας διαρροή πληροφοριών έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες, κυρίως στην αποτελεσματική διερεύνηση μιας υπόθεσης ή στο να χαθεί μαρτυρία.

Για τον λόγο αυτό, οι λειτουργοί των Μ.Μ.Ε. πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μεταδίδουν ειδήσεις που αφορούν ανθρωποκτονίες και να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους προτού τις μεταδώσουν, προβάλλοντας και τη θέση της άλλης πλευράς, ώστε να είναι αντικειμενικά σωστοί και να μην επηρεάζουν το έργο της Αστυνομίας.

Στην περίπτωση που δυσκολεύουν το έργο της Αστυνομίας, θα μπορούσε η δημοσιογραφική κάλυψη να γίνει διαφορετικά, ούτως ώστε να μην επηρεάζει ή ακόμα και να συνδράμει με θετικό πρόσημο στο έργο της Αστυνομίας;

Οι λειτουργοί των Μ.Μ.Ε., ως οι κύριοι εκπρόσωποι της ελευθερίας της έκφρασης θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα δεοντολογίας και ηθικής, αλλά και να έχουν αυξημένο το αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης προκειμένου να επαυξάνεται η αποτελεσματικότητα της αυτορρύθμισης.

Ως εκ τούτου, ο Κλάδος Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος Κλάδος της Αστυνομίας για να έρχεται σε συνεχή και καθημερινή επαφή με τους λειτουργούς των Μ.Μ.Ε., εκεί και όπου χρειάζεται όταν διαπιστωθεί ότι μεταδίδονται ανακριβείς ειδήσεις που επηρεάζουν το ανακριτικό έργο, επικοινωνεί με τον δημοσιογράφο ή και το Μέσο για ανασκευή της είδησης. Ο Κλάδος Επικοινωνίας παρέχει σχετική πληροφόρηση στους δημοσιογράφους, η οποία βασίζεται πάνω σε γεγονότα, με τη βεβαιότητα ότι ενδεχόμενη δημοσιοποίησή της δεν θα επηρεάσει το ανακριτικό έργο και τη μετέπειτα δικαστική διαδικασία και απαραιτήτως, χωρίς να εκφράζονται προσωπικές γνώμες και απόψεις.

Σε σχέση με σοβαρά εγκλήματα και συμβάντα δεν δίδονται λεπτομερείς περιγραφές και πρακτικές των εγκληματικών ενεργειών σε δημοσιογράφους και οι δηλώσεις γίνονται λακωνικά, με αντίληψη της ευαισθησίας που απαιτείται έναντι των θυμάτων και των συγγενών τους. Είναι λιτές και διαφυλάσσουν κατά το δυνατόν την αξιοπρέπεια των θυμάτων ή ακόμα και με σεβασμό έναντι των νεκρών. Πληροφορίες σε σχέση με την πορεία οποιασδήποτε υπόθεσης δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η πορεία των ανακρίσεων.

Επίσης, η θεματολογία της ενημέρωσης από την Αστυνομία είναι συνεχής και εκτενέστατη, 24 ώρες το 24ωρο, γιατί αυτή είναι και η αποστολή και η δράση της. Καλύπτει πλήθος από θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, έκτακτα γεγονότα που προκύπτουν σχεδόν καθημερινά και ειδικές στοχευμένες πρωτοβουλίες της Αστυνομίας που αφορούν στα μέτρα πρόληψης και προστασίας και συμβουλές με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών.

Πιστεύετε ότι τα Μ.Μ.Ε. ασκούν επιδράσεις στους εμπλεκομένους αυτών των υποθέσεων, αλλά και στους αστυνομικούς που τις διερευνούν; Αν ναι, με ποιο τρόπο;

Ο Γαβριήλ Τάρτε (Gabriel Tarde), o πρώτος εγκληματολόγος που συσχέτισε το φαινόμενο του μιμητισμού και του εγκλήματος ισχυρίστηκε ότι ο εν δυνάμει εγκληματίας δύναται να επηρεαστεί άμεσα από την παρατήρηση ζωντανών εγκληματικών ενεργειών, αλλά και έμμεσα, από την αναμετάδοση τέτοιων ενεργειών.

Επίσης, είναι αποδεδειγμένο ότι τα Μ.Μ.Ε. μπορούν να επηρεάσουν είτε θετικά, είτε αρνητικά, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, όσο και άλλους εμπλεκόμενους σε μια υπόθεση που διερευνά η Αστυνομία.

Ως εκ τούτου, εκεί και όπου παρατηρείται ότι συμβαίνει αυτό, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας μπορεί να προβεί σε δηλώσεις ή να αποσταλεί από τον Κλάδο Επικοινωνίας γραπτή Ανακοίνωση ή Γραπτή Δήλωση για αποκατάσταση της αλήθειας.

Κατά την προπαρασκευή ενός ρεπορτάζ με θέμα τη βία, το έγκλημα και τον θάνατο θα πρέπει να επιδεικνύεται η απαιτούμενη ευαισθησία και δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό ή φρίκη.

Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποιες πολύκροτες υποθέσεις ανθρωποκτονιών που έχουν απασχολήσει τα κυπριακά Μέσα, προχωρώντας σε έναν σύντομο σχολιασμό του τρόπου δημοσιογραφικής τους κάλυψης;

Στις 14 Απριλίου 2019 τα μέλη του Τ.Α.Ε. Λευκωσίας κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας μια πολύ δύσκολη και απαιτητική αποστολή. Συγκεκριμένα, εκείνη την Κυριακή, γύρω στη μια το μεσημέρι, πολίτες εντόπισαν στο φρεάτιο της Κοκκινόγειας στο Μιτσερό, κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινη σορό. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία μαραθώνια διερεύνηση, η οποία έληξε στις 24 Ιουνίου 2019 με την καταδίκη του 35χρονου τότε δράστη, ΝΜ-«ΟΡΕΣΤΗΣ».

Η υπόθεση αυτή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Μ.Μ.Ε., αφού ήταν ιδιάζουσα, πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα και ξεχωριστή και μονοπώλησε το ενδιαφέρον των Μέσων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ΝΜ καταδικάστηκε στις 2  σε 7 φορές ισόβια με τις πέντε καταδίκες να είναι διαδοχικές, μεταξύ άλλων για αδικήματα φόνου εκ προμελέτης, απαγωγής προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του, απαγωγής με σκοπό το φόνο εκ προμελέτης, απόπειρας καταστροφής τεκμηρίου και παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ 4/5/2018-19/4/2019 και αφορούσαν επτά θύματα, κάποια από τα οποία εντοπίστηκαν στο φρεάτιο του μεταλλείου στο Μιτσερό, στην «Κόκκινη Λίμνη» και στη λίμνη «Μεμί» του Ξυλιάτου μέσα σε ταξιδιωτικές βαλίτσες.

Στην προκειμένη περίπτωση γίνονταν έκτακτα δελτία ειδήσεων, οι δημοσιογράφοι έσπευδαν επί τόπου νυχθημερόν από σκηνή σε σκηνή και βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας, Επικεφαλής των ερευνών και άλλους αξιωματικούς και εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τα ρεπορτάζ τους ήταν κάθε φορά εκτενέστατα και διανθισμένα με πολλές λεπτομέρειες. Η αγωνία του κοινού κάθε φορά που υπήρχε κάποια εξέλιξη ήταν μεγάλη και η κυπριακή κοινωνία παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα.

Παρόμοιο ενδιαφέρον έδειξαν τα Μ.Μ.Ε. και στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του ζεύγους στο Στρόβολο στις 24 Απριλίου, 2018, με θύματα τον 60χρονο ΓΧ και την 59χρονη σύζυγό του ΝΣ, οι οποίοι εντοπίστηκαν μαχαιρωμένοι στο κρεβάτι τους (τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι). Λόγω του γεγονότος ότι η Αστυνομία ειδοποιήθηκε αρχικά από τον 15χρονο γιο του ζεύγους, που φέρεται να βρισκόταν στην οικία και να διέφυγε, ενώ αρχικά δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης και διάρρηξης, «οι υποψίες των ΜΜΕ» στράφηκαν προς τον 15χρονο και για κάποιες μέρες αφήνονταν σκιές εναντίον του.

Το θέμα αυτό έπαιζε για μέρες πρώτο στα δελτία ειδήσεων και η δημοσιογραφική κάλυψη ήταν εκτενέστατη με πολλές λεπτομέρειες για την υπόθεση.  Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία προέτρεπε όλα τα Μ.Μ.Ε. να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όσον αφορά στη μετάδοση πληροφοριών, σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση.

Ποιες είναι οι δικές σας κατευθυντήριες γραμμές προς τους δημοσιογράφους των Μ.Μ.Ε. που καλύπτουν ρεπορτάζ των εν λόγω γεγονότων;

Ως Αστυνομία καταβάλλουμε διαρκείς και οργανωμένες προσπάθειες για ανάπτυξη, διατήρηση και διεύρυνση αρμονικών σχέσεων και αγαστής συνεργασίας με τα Μ.Μ.Ε., στοχεύοντας στην εφαρμογή μιας ενιαίας και ομοιόμορφης πολιτικής όσον αφορά στον τρόπο χειρισμού των Μ.Μ.Ε.

Η επικοινωνιακή στρατηγική της Αστυνομίας στηρίζεται στους ακόλουθους τέσσερις άξονες κατά σειρά προτεραιότητας:

(α) Διαφάνεια, (β) Ορθή ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών, (γ) Προστασία του κύρους της Αστυνομίας και (δ) Εξυπηρέτηση των αναγκών των Μ.Μ.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικοί συντάκτες τυγχάνουν της ανάλογης ενημέρωσης με ισονομία προς όλα ανεξαιρέτως τα Μ.Μ.Ε. χωρίς διακρίσεις.

Επίσης, ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στις διαρκείς προσπάθειες για συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε. αποτελεί και η εκπόνηση του Πρωτοκόλλου «Επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε.» από την Αστυνομία, στο οποίο καταγράφονται οι βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στην επικοινωνία των μελών της Αστυνομίας που έρχονται σε επαφή με τα Μ.Μ.Ε., οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται χωρίς παρέκκλιση.

Επιπρόσθετα, με γνώμονα τις συνεχείς προσπάθειες, τις πολυεπίπεδες δράσεις και ενέργειες με στόχο την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση και την αύξηση του βαθμού ανταπόκρισης, η Αστυνομία Κύπρου έχει δικά της Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Ιστοσελίδα, τα οποία συμβάλλουν περαιτέρω στον τομέα της προβολής του επιχειρησιακού, αλλά και του κοινωνικού της έργου.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες εξελίξεις μεταβάλλουν συνεχώς τον τρόπο και το είδος της πληροφόρησης από πλευράς Αστυνομίας προς το κοινό, αλλά και τους Λειτουργούς των Μ.Μ.Ε.

Παναγιώτα Γιάγκου, Εγκληματολόγος και Αστυνομικός της Αστυνομίας Κύπρου

*photo by bank phrom on unsplash