ΤΕΥΧΟΣ #20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Το Ρατσιστικό Έγκλημα στην Ελλάδα: Κοινωνιολογική και Νομική Προσέγγιση, Θεωρία και Πρακτικά Ζητήματα

Που απευθύνεται

Το παρόν διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νέους δικηγόρους, ασκούμενους, φοιτητές νομικής και μεταπτυχιακούς φοιτητές ποινικού δικαίου, εγκληματολόγους, αστυνομικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους καθώς και σε απλούς πολίτες που τους ενδιαφέρει η γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου, αφού αυτό άπτεται ενός γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, δεδομένης της καθημερινότητας που βρίθει τέτοιων εγκλημάτων.

Σκοπός

Είναι η εκμάθηση του φαινομένου του ρατσιστικού εγκλήματος σε νομικό-ποινικό επίπεδο, η ενημέρωση για τη ρατσιστική βία και η εμβάθυνση στο ρατσιστικό έγκλημα και τα χαρακτηριστικά του. Επίσης η εύρεση λύσεων και τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου. Όλη η γνώση γύρω από το εν λόγω φαινόμενο αποκομίζεται μέσα από τη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της ρατσιστικής βίας και με σχολιασμό της νομολογίας (αποφάσεων) των δικαστηρίων.

Περιεχόμενο

1. Δράστης και θύμα στο ρατσιστικό έγκλημα

2. Νομική προσέγγιση, ποινική μεταχείριση

3. Χαρακτηριστικά του ρατσιστικού εγκλήματος

4. Απόδειξη – Ενδείκτες ρατσιστικής συμπεριφοράς

5. Νομολογία δικαστηρίων

6. Οδηγίες – Πληροφορίες

Εισηγητής

Κωνσταντίνος Νίκαινας
Απόφοιτος της Νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος Μ.Δ.Ε. Νομικής Δ.Π.Θ στο Ποινικό Δίκαιο, διδάσκων Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία στα σεμινάρια του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών τα τελευταία 4 έτη, καθηγητής στη σχολή αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Ασκεί μάχιμη ποινική δικηγορία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής/ομιλητής σε ποινικά συνέδρια δικηγορικών ενώσεων και συλλόγων.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10/5/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν διάγραμμα της εισηγήσεως και θεωρητικό υλικό.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 4/5/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 26/4/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ