ΤΕΥΧΟΣ #8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Open Source Data: Σχεδόν.... μαγικά αποτελέσματα!

Ομάδα Crime Times

Σας είναι πλέον γνωστό πόσες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε για ένα θέμα από δεδομένα που είναι προσβάσιμα σε όλους μέσα από το διαδίκτυο. Σκεφτήκατε όμως ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κι εσάς; Και τι συμβαίνει στην περίπτωση που τα δεδομένα αυτά τα συλλέγει κάποιος ο οποίος θέλει να σας βλάψει;

Σε συμπεριφορές όπως το "cyberstalking" και το "cyberbullying" ο ο δράστης χρησιμοποιεί πληροφορίες του θύματος τις οποίες έχει αναρτήσει το ίδιο και τις χρησιμοποιεί για να εκπληρώσει τον εγκληματικό σκοπό του. Και αυτό, στην κουλτούρα της αυτο-έκθεσης (self-exposure) είναι ιδιαιτέρως εύκολο αφού με τη χρήση αυτών των πληροφοριών μπορεί να μάθει για τον τόπο και τις ώρες εργασίας του, τα ενδιαφέροντα του, το αγαπημένο του στέκι ή τους στενούς του φίλους. Αντιστοίχως, η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται από δράστες συμπεριφορών όπως η διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκου (online child grooming). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεδομένου ότι αυτού του είδους εγκλήματος οι δράστες χρησιμοποιούν ψυχολογικές τεχνικές χειραγώγησης, είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα ολόκληρο προφίλ γύρω από το υποψήφιο θύμα τους κάτι που τους διευκολύνει να εκπληρώσουν καλύτερα το σκοπό τους. Κλασικό παράδειγμα, είναι η πληροφορία που αφορά τα τυχόν ενδιαφέροντα - χόμπι του υποψήφιου θύματος, και τα οποία οι δράστες χρησιμοποιούν με σκοπό να δημιουργήσουν συναισθηματικές σχέσεις εμπιστοσύνης με το θύμα.