ΤΕΥΧΟΣ #17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Ενημερωτικό δελτίο της Θεματικής Ομάδας Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών της ΕΚΕ

Η Θεματική Ομάδα Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών της ΕΚΕ εξέδωσε πρόσφατα ενημερωτικό δελτίο για τις δράσεις και τις διακρίσεις της ομάδας και των μελών της.

Το ενημερωτικό δελτίο μπορείτε να το κατεβάσετε
σε μορφή PDF και να το διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ

Λίγα λόγια για την Θεματική Ομάδα Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών της ΕΚΕ

Η ΕΚΕ παρέχει, μεταξύ άλλων, ένα βήμα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης και σύνδεσης των Ελλήνων κοινωνιολόγων και λοιπών κοινωνικών επιστημόνων στη χώρα μας και διεθνώς. Προς το σκοπό αυτό η ΕΚΕ προσφέρει στα Μέλη της μια σειρά από ευκαιρίες επιστημονικής δραστηριοποίησης απώτατος στόχος των οποίων είναι η συνεισφορά των Μελών στην πραγμάτωση της αποστολής και των σκοπών της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν και λειτουργούν ειδικές θεματικές ομάδες μία εκ των οποίων έχει ως αντικείμενο την ενασχόληση με ζητήματα μεθοδολογίας.

Είναι γνωστή και αυτονόητη η συμβολή της μεθοδολογίας στην παραγωγή πρωτογενούς επιστημονικής γνώσης, η βασιμότητα και η αξιοπιστία της οποίας  πάντοτε ελέγχεται με γνώμονα τη συνεπή εφαρμογή της μεθόδου η οποία συνιστά, άλλωστε, εκτός από μεθοδολογικό και βασικό επιστημολογικό ζήτημα. Επιπρόσθετα, η κοινωνική έρευνα που αποσκοπεί στην κοινωνική αυτογνωσία δεν μπορεί παρά να ακολουθεί αταλάντευτα τους όρους και κανόνες ορθής διεξαγωγής της.

Ζούμε σε μια εποχή πλούσια σε προβληματισμό γύρω από την κοινωνική έρευνα, τις μεθόδους και τα εργαλεία της. Η θεματική ομάδα της Μεθοδολογίας της ΕΚΕ δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τα ακαδημαϊκά fora πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ενασχόλησης με το γνωστικό πεδίο της Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Αντίθετα προσβλέπει στην προώθηση του προβληματισμού καταξιωμένων ήδη και νέων συναδέλφων για τα επίδικα ζητήματα που απασχολούν το πεδίο αυτό σήμερα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αδήριτη ανάγκη διαρκούς επένδυσης στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό  η θεματική μας ομάδα κινείται α) στη λογική οργάνωσης συναντήσεων, εσπερίδων ή/και ημερίδων με αντικείμενο ειδικά θέματα μεθοδολογίας, β) στην προβολή σχετικών ερευνητικών πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων των Μελών της Ομάδας και γ) στη διεύρυνση της ορατότητας των ακαδημαϊκών επιτυχιών των Μελών της Ομάδας. Η υλοποίηση των στόχων αυτών θα επιδιωχθεί και με την δημοσιοποίηση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου της Ομάδας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Μετά από σχετική πρόσκληση που απευθύνθηκε στα Μέλη και τους Φίλους της ΕΚΕ η Θεματική Ομάδα Μεθοδολογίας αριθμεί σήμερα 20 Μέλη τα οποία αγκάλιασαν θετικά τη σχετική πρωτοβουλία ενώ εκκρεμούν αιτήσεις και νέων Μελών και Φίλων της ΕΚΕ.

Τη Θεματική Ομάδα Μεθοδολογίας συντονίζει η Αντιπρόεδρος της ΕΚΕ, Διευθύντρια Ερευνών του ΕΚΚΕ, Ιωάννα Τσίγκανου, υπό το γενικό συντονισμό των Θεματικών Ομάδων τον οποίο έχει αναλάβει το Μέλος του ΔΣ της ΕΚΕ, Καθηγητής Νίκος Ναγόπουλος.

https://www.hellenicsociology.gr/

Για επικοινωνία με την Θεματική Ομάδα
Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
απευθυνθείτε στη Συντονίστρια της Ομάδας:
Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου
(Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ)
jtsiganou@ekke.gr
jgtsiganou@gmail.com