ΤΕΥΧΟΣ #11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Contemporary Societies in Motion

Το ΚΕΜΕ (Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος) σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το ESC Working Group on Qualitative Research Methodologies and Epistemologie διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο: “Contemporary societies in motion: Pioneering qualitative research methods in the study of deviance and social control”, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 29 & 30 Μαΐου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του Συνεδρίου, (http://e-keme.gr/en/contemporary-societies-in-motion/)