ΤΕΥΧΟΣ #18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Εκδήλωση Έναρξης - Παρουσίασης του Προγράμματος all2gather - Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή

H TΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού και η APICCO Community based art

Σας προσκαλούν στην Εκδήλωση Έναρξης - Παρουσίασης του Προγράμματος

all2gather - Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή

Τετάρτη 06-04-2022 // 19.00

      Σημείο Συνάντησης: Διαδικτυακή πλατφόρμα ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/87152714883

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την Τέχνη στη φυλακή «ALL2GATHER» έρχεται να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου/αρχείου καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα εντός κι εκτός των φυλακών, στο πλαίσιο των ΣΔΕ ή άλλης υποστηρικτικής δομής, υπό μορφή άτυπης εκπαίδευσης ή εθελοντικών προγραμμάτων, αλλά και στη διαδικασία επανένταξης. Μέχρι σήμερα δεν τηρείται αντίστοιχο αρχείο που να καταγράφει, αρχειοθετεί, μελετά, αξιολογεί, αξιοποιεί τα έργα και τις δράσεις, ούτε έχει συσταθεί αντίστοιχο δίκτυο σύνδεσης και ενδυνάμωσης των φορέων που συμμετέχουν.

Σας καλούμε να συστηθούμε, να επικοινωνήσουμε μαζί σας την ανάγκη αυτή αλλά και να παρουσιάσουμε την ιδέα και τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα συγκεντρώνονται, αναρτώνται και επικαιροποιούνται οι δράσεις με στόχο την επικοινωνία, συνέργεια και διάδραση των φορέων καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και αλλαγή της στερεοτυπικής εικόνας απέναντι στην ευπαθή ομάδα των φυλακισμένων και αποφυλακιζόμενων. Να δούμε όλη αυτή την προσπάθεια παρέα.

*Το έργο all2gather - Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού και εταίρο την APICCO Community based art. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του προγράμματος καθώς και εκπρόσωποι των Καταστημάτων Κράτησης, των ΣΔΕ εντός ΚΚ, Φορέων και Ιδρυμάτων που πραγματοποιούν καλλιτεχνικές δράσεις και προγράμματα εντός και εκτός Κ.Κ.

Για πληροφορίες:

ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού, Καλλιόπη Πασιά, τηλ. Επικοινωνίας 6937007810

Apicco Community Based art, Σοφία Ιωαννίδη τηλ. Επικοινωνίας 6975464620