ΤΕΥΧΟΣ #7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Victims’ Rights in the Criminal Justice System: Current Trends and Policies

Το Protasis Project διοργανώνει συνέδριο με θέμα Victims’ Rights in the Criminal Justice System: Current Trends and Policies στις 22-23 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο Divani Palace Acropolis Hotel.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://protasis-project.eu/final-conference/?fbclid=IwAR3qV8W0i8H9pgZIk9EwvfnYOThJstVV4BAIVTM4DP6lN_cs-LWZ0MbM3cc 

Thursday 22/11 16:00 – 20:00

16:00-16:30 Registration
16:30-17:30 Welcome Opening Remarks
  Mr. Ioannis Politis
Director-General, Spokesperson, European Public Law Organization (EPLO)
  Mrs. Ekaterini Papakosta – Sidiropoulou
Deputy Minister of Citizens’ Protection
  Mrs. Xeni Dimitriou-Vasilopoulou
Public Prosecutor of the Supreme Court’s Office
  Mr. Georgios Markopouliotis
Head of the European Commissions’ Representation in Greece
  Hellenic Police Representative
  Mr. Konstantinos Giannopoulos
Chairperson of the Board, The Smile of the Child
17:30-18:00 The Protasis Project: Overview, Results and Future Implications
  Prof. Vasso Artinopoulou
Professor in Criminology, Panteion University of Political Sciences
Scientific Coordinator of the Protasis Project, European Public Law Organization (EPLO)
18:00-18:30 Coffee Break
18:30-19:30 Presentation of the Training Manual “Towards a victim-centered police response”
Dr. Evangelos Stergioulis
Ret. Police Major General of Hellenic Police
Adjunct Faculty in Police Studies-Cyprus Open University
19:30-20:00 Discussion

Friday 23/11 9:00 – 18:30

9:00-9:30 Registration
Session 1
9:30-13:00
EU Framework in Theory and in Practice: Reflections from the Protasis Project
Moderation: Mr. Andrea De Maio
Assistant Director, Department of Technical Cooperation, European Public Law Organization (EPLO)
Project Manager, Protasis Project
9:30-10:00 The PROTASIS Project and the Italian Municipal Police. A Local Approach to the Victims of Crime
  Dr. Silvia Ciotti
CEO and Senior Researcher, Trainer & Consultant, EuroCrime – Research, Training and Consulting SrL
Senior Researcher, Protasis Project
10:00-10:30 The Legal Status of Victims in Portugal: State of the Art and Future Perspectives
  Mr. Frederico Moyano Marques
Chief Operations Officer, APAV – Portuguese Association for Victim Support
Project Officer, Protasis Project
Mrs. Sónia Moreira Reis
Lecturer and member of the IDPCC/CIDPC of the Faculty of Law – University of Lisbon
Researcher, Protasis Project
10:30-11:00 Protasis Training in Greece: A Step Forward in Strengthening Victims’ Rights
Prof. Vasso Artinopoulou
Professor in Criminology, Panteion University of Political Sciences
Scientific Coordinator of the Protasis Project, European Public Law Organization (EPLO)
Mrs. Alexandra Koufouli
PhD Candidate, Panteion University of Political Sciences
Researcher – Trainer, Protasis Project, European Public Law Organization (EPLO)
Mrs. Iro Michael
PhD Candidate, Panteion University of Political Sciences
Researcher – Trainer, Protasis Project, European Public Law Organization (EPLO)
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-12:00 The Protasis Training Evaluation: Key Findings and Recommendations
Mrs. Maija Linnala
User Engagement Leader, The IARS International Institute
Researcher, Protasis Project
12:00-12:30 Crime Victims and the Policemen Professional Formation: The Protasis Project
Prof. Sofia Vidali
Professor in Criminology and Crime Policy, Democritous University of Thrace.
President of the Greek Society for the Study of Crime and Social
External Evaluator, Protasis Project
12:30-13:00  Discussion
13:00-14:00  Lunch Break
Session 2
14:00-18:30
Victims’ Rights in Greece: Access, Barriers, and Opportunities

 

Moderation: Prof. Vasso Artinopoulou
Professor in Criminology, Panteion University of Political Sciences
Scientific Coordinator of the Protasis Project, European Public Law Organization (EPLO)
14:00-14:30 Escaping Intimate Partner Violence in Greek Reality: Women’s Path is Narrower and Longer
Dr. Kiki Petroulaki
Psychologist, Chairperson of the Board, European Anti-Violence Network
14:30-15:00 Legal Counseling for Victims of Domestic Violence
  Dr. Fotini Milioni
PhD, Director of Epanodos, Institution for the reintegration of ex-prisoners
15:00-15:30 Information, Support and Protection of Women Victims of Gender Based Violence in Greece
Mrs. Eirini Siozou
Legal counsel, Athens Counseling Center for Women Victims of Gender Based Violence, General Secretariat for Gender Equality
15:30-16:00 Coffee Break
16:00-16:30 Children’s Victimization in Greece in the Era of Crisis
Dr. George Nikolaidis
Psychiatrist, MD, MA, MSc, PhD; Director, Department of Mental Health and Social Welfare, Center for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect, Institute of Child Health
16:30-17:00 “The Smile of the Child” its Work and Actions for Children
Mr. Stefanos Alevizos
Psychologist (M.Ed), The Smile of The Child
17:00-17:30 Minors Victims of Sexual Abuse: Testifying at the “House of the Child” with the Use of Structured Protocol
  Prof. Olga Themeli
Associate Professor in Criminological Psychology – Faculty of Social Sciences, University of Crete
17:30-18:00 Victims’ Rights in the Greek Juvenile Justice System: The Role of Juvenile Probation Officers in Victim-Offender Mediation Process and their Specialized Training Needs
Dr. Konstantinos Panagos
Dr. in Criminology – Penology / Corrections, School of Law, National and Kapodistrian University of Athens
18:00-18:30 Discussion & Closing Remarks