ΤΕΥΧΟΣ #11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Σεμιναριακές Διαλέξεις στο ΚΕΜΕ με θέμα: “Forensic Psychology And Crime”

Forensic Psychology Lab

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

 

Τίτλος:

«Γυναικοκτονία: Από την “αγάπη” στην ανθρωποκτονία»

Εισηγήτρια:
Εύη Καλούτσου, Δικαστική Ψυχολόγος, MSc και εκπαιδευόμενη Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (CBT).

Περίληψη
To σεμινάριο στοχεύει στην επιστημονική προσέγγιση της πιο ακραία μορφή έμφυλης και σεξιστικής βίας: της γυναικοκτονίας. Η έννοια της γυναικοκτονίας απασχόλησε τελευταία την ελληνική πραγματικότητα κυρίως μετά από βίαιες εγκληματικές πράξεις εναντίον νεαρών γυναικών, οι οποίες σόκαραν την ελληνική κοινή γνώμη. Για τη συγκεκριμένη έννοια, μάλιστα έχει υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ επιστημόνων σχετικά με το εάν η χρήση του όρου είναι ορθή ή όχι ή ακόμα εάν είναι αναγκαία ή όχι.

Τι είναι, λοιπόν, γυναικοκτονία; Πώς ορίζεται και πότε ορίζεται ως τέτοια μια ανθρωποκτονία; Τι δυναμική υπάρχει μεταξύ δράστη-θύματος; Ποιό είναι το προφίλ τους; Τι μας αποκαλύπτουν τα στατιστικά δεδομένα σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο; Μπορεί  να προληφθεί; Τι πρέπει να ξέρω και πού μπορώ να απευθυνθώ;

Στην χώρα μας δεν υπάρχει σαφής ορισμός του εγκλήματος της γυναικοκτονίας, ο οποίος αφενός θα διευκόλυνε  την σαφή στατιστική  καταγραφή των περιστατικών γυναικοκτονιών τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό και αφετέρου στο σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου.

Στο σεμινάριο επιχειρείται η προσέγγιση του φαινομένου από τη σκοπιά της Δικαστικής Ψυχολογίας και παρουσιάζεται, η εγκληματολογική/θυματολογική διάσταση του παραπάνω εγκλήματος μέσω παράθεσης των σχετικών θεωρητικών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά σε σημαντικές μεμονωμένες περιπτώσεις και παρουσιάζονται στατιστικά και ερευνητικά δεδομένα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα τους φανούν χρήσιμες επαγγελματικά αλλά και κοινωνικά ως προς την αναγνώριση και πρόληψη τέτοιων φαινομένων.

Απευθύνεται σε:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εγκληματολόγους, νομικούς, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες.

Θεματολογία:

Γιατί γυναικοκτονία κι όχι ανθρωποκτονία με πρόθεση;

Παγκόσμια δεδομένα

Ελληνικά δεδομένα

Θυματολογία

Προφίλ Δραστών

Δυναμική σχέσεων & Μοτίβα συμπεριφορών

Ανάλυση περιπτώσεων

Πρόληψη

Πού μπορώ να απευθυνθώ

Επιπτώσεις θυματοποίησης

Ανάγκες των θυμάτων

Διαχείριση

Ο ρόλος του δικαστικού ψυχολόγου

 

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες. Tο σεμινάριο θα λάβει χώρα Σάββατο (07/03/2020)
Ώρα: από 11:00 – 14:00.
Τόπος διεξαγωγής: Σταδίου 33 & Πεσμαζόγλου, 8ος όροφος, Γραφείο 15, 10559 ΑΘΗΝΑ.

 

Κόστος συμμετοχής
20€* για τα μέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταμειακώς ενήμερα για το έτος 2020)
25€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές
30€* για λοιπούς/ες συμμετέχοντες/ουσες
*στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπείτε: http://e-keme.gr/σεμιναριακές-διαλέξεις-forensic-psychology-and-crime-γυν/