ΤΕΥΧΟΣ #2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2016

Δρ. Αναστασία Χαλκιά

Η Παγκόσμια έκθεση για τα Ναρκωτικά δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα. To Κεφάλαιο Ι περιέχει μια γενική επισκόπηση της προσφοράς και της ζήτησης οπιούχων, κοκαΐνης, κάνναβης, διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης, καθώς και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Περαιτέρω, εξετάζονται οι επιπτώσεις των ανωτέρω ουσιών στην υγεία, καθώς και οι εξελίξεις από τη νομιμοποίηση της κάνναβης σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Το Κεφάλαιο ΙΙ επικεντρώνεται στους μηχανισμούς που αναπτύσσονται υπό το πρίσμα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ναρκωτικών.

Ως σημαντικά ευρήματα παγκοσμίως σχετικά με τη χρήση και τις συνέπειές της αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • 247 εκατ. άνθρωποι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά τον τελευταίο χρόνο.
  • 29 εκατ. υποφέρουν από διαταραχές που προκύπτουν από τη χρήση αλλά μόνο ένας στους έξι βρίσκονται σε κάποιο πρόγραμμα θεραπείας.
  • 12 εκατ. κάνουν χρήση ενέσιμων ναρκωτικών ουσιών εκ των οποίων 1,6 εκατ. είναι φορείς του HIV και 6 εκατ. έχουν ηπατίτιδα C.

Ως σημαντικά ευρήματα σχετικά με τη φυλάκιση και τα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Περίπου το 1/3 όλων των εγκλείστων είναι υπόδικοι.
  • 18% των καταδικασμένων εγκλείστων κρατούνται για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.
  • Μεταξύ αυτών, λιγότεροι από το ¼ κρατούνται για αδικήματα που αφορούν την προσωπική χρήση.

Γενικότερα:

- Η εκτεταμένη χρήση της φυλάκισης για τα ήσσονος σημασίας αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά είναι αναποτελεσματική όσον αφορά τη μείωση της υποτροπής.

- Η επιβολή εναλλακτικών ποινών μπορεί να έχει θετική επίδραση σε ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της περιθωριοποίησης και των διαταραχών από την χρήση ναρκωτικών ουσιών.

 

Πηγή: World Drug Report 2016 – UN

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf