Εν Δράσει

Εκπαιδεύοντας τον Έλληνα αστυνομικό για φίλο και προστάτη. Νέες προσεγγίσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν πρέπει να αναβαθμιστούν οι αστυνομικές σπουδές. Αυτό με πολύ κόπο και χρόνο λύθηκε, τουλάχιστον ως αντίληψη. Το κρίσιμο είναι πού και πώς θα γίνει αυτή η ανωτατοποίηση.

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ΟΚΑΝΑ: Μια φλόγα στην κοινωνική ενσωμάτωση

Πρόκειται για ανθρώπους, κοινωνικά παρεξηγημένους και στιγματισμένους, όμως η εμπειρία συγχρωτισμού μαζί τους ανέδειξε μια ιδιαίτερη ανάγκη για ανάπτυξη ουσιαστικών-υγειών κοινωνικών σχέσεων.