Εν Δράσει

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη είναι η παλαιότερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και αποτελεί από την ίδρυσή της, τακτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αποκαταστατική δικαιοσύνη και έγκλημα στην Ελλάδα

Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση: Εργαστήριο Παντείου Πανεπιστημίου

Το 2015 ιδρύθηκε το «Εργαστήριο Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» του Πάντειου Πανεπιστήμιου, υπό την επιστημονική διεύθυνση της Καθηγήτριας κας Βασιλικής Αρτινοπούλου. Τι σημαίνει ο όρος αποκαταστατική δικαιοσύνη;

Εκπαιδεύοντας τον Έλληνα αστυνομικό για φίλο και προστάτη. Νέες προσεγγίσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν πρέπει να αναβαθμιστούν οι αστυνομικές σπουδές. Αυτό με πολύ κόπο και χρόνο λύθηκε, τουλάχιστον ως αντίληψη. Το κρίσιμο είναι πού και πώς θα γίνει αυτή η ανωτατοποίηση.

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ΟΚΑΝΑ: Μια φλόγα στην κοινωνική ενσωμάτωση

Πρόκειται για ανθρώπους, κοινωνικά παρεξηγημένους και στιγματισμένους, όμως η εμπειρία συγχρωτισμού μαζί τους ανέδειξε μια ιδιαίτερη ανάγκη για ανάπτυξη ουσιαστικών-υγειών κοινωνικών σχέσεων.