Υποβολή Κειμένου προς Δημοσίευση

Για την υποβολή κειμένου προς δημοσίευση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη φόρμα κάνοντας κλικ εδώ ή στέλνοντας e-mail στο crimetimes(at)e-keme.gr

To κείμενο σας θα πρέπει να περιέχει:

  • Τίτλο
  • Ονοματεπώνυμο & Ιδιότητα με την οποία υπογράφετε
  • e-mail επικοινωνίας
  • Σύντομη λεζάντα (έως 50 λέξεις)
  • Στήλη στην οποία θεωρείτε ότι το κείμενο σας ταιρίαζει (προαιρετικά).
  • Αρχείο σε μορφή word.

Λοιπές οδηγίες:

Προτού υποβάλετε το κείμενο σας, βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:

- Το κείμενο δεν ξεπερνά τις 2.500 λέξεις (χωρίς τις υποσημειώσεις - παραπομπές) .
- Έχετε χωρίσει το κείμενο σας σε 3-4 ή περισσότερες βασικές υποενότητες για διευκόλυνση του αναγνώστη.
- Έχετε ελέγξει για ορθογραφικά - τυπογραφικά.
- Τα γραφόμενα σας είναι επαρκώς τεκμηριωμένα με τη χρήση παραπομπών* (η απλή παράθεση βιβλιογραφίας στο τέλος του άρθρου δεν αποτελεί επαρκή τεκμηριώση). Εξαίρεση τα "δημοσιογραφικά άρθρα" - ρεπορτάζ.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε "υποσημειώσεις" (footnotes) , αυτές θα πρέπει να τίθενται με την ανάλογη λειτουργία υποσημειώσεων του word.
- Δεν έχετε εντάξει στο κείμενο σας γραφόμενα τρίτου προσώπου χωρίς την αντίστοιχη παραπομπή (λογοκλοπή).

* Για τις παραπομπές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο είδος αναφοράς σας βολεύει (π.χ. APA, Chicago, κ.λπ.). Η απλή παράθεση "link" ή μόνο του τίτλου του βιβλίου δεν αποτελεί αποδεκτό τρόπο παραπομπής.

To κείμενο σας δημοσιεύεται εάν και εφόσον λάβει έγκριση από την επιτροπή ύλης του περιοδικού. Εφόσον χρειαστεί, θα σας ζητηθεί να προβείτε σε διορθώσεις ή αλλαγές στο κείμενό σας. Το κείμενο σας εφόσον εγκριθεί μπορεί να δημοσιευθεί στο επόμενο ή σε κάποιο άλλο τεύχος.

Κατόπιν της αποστολής του κειμένου σας, απάντηση θα λάβετε είτε σε περίπτωση που απαιτηθούν διορθώσεις ή άλλαγές, είτε σε περίπτωση που απόρριψης του.