Προφίλ

 

Το “CrimeTimes” είναι ηλεκτρονική περιοδική επιθεώρηση εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης και δημοσιεύει άρθρα και απόψεις σχετικά με επίκαιρα θέματα αναφορικά με τα ως άνω επιστημονικά πεδία.

Την επιστημονική διεύθυνση έκδοσης έχει το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.).

Σύμβουλοι έκδοσης είναι κατά κύριο λόγο Καθηγητές Πανεπιστημίων και επιστημονικοί συνεργάτες του περιοδικού είναι καταξιωμένοι επιστήμονες στον χώρο της εγκληματολογίας και της ποινικής δικαιοσύνης.

Η συντακτική ομάδα απαρτίζεται από μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. προερχόμενα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως η νομική, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία, η δημοσιογραφία κ.α.

Το “CrimeTimes” εκδίδεται 3 φορές ετησίως και η πρόσβαση παρέχεται ελεύθερα και δωρεάν στο κοινό.

Η αποστολή άρθρων προς δημοσίευση είναι δυνατή, υπό τον όρο της έγκρισής τους από τη διεύθυνση του περιοδικού. Οι απόψεις που εκφράζονται και διατυπώνονται ενυπόγραφα μέσω της ιστοσελίδας αυτής αποδίδονται και δεσμεύουν αποκλειστικά τον συγγραφέα του οικείου άρθρου.

Ο ιστότοπος αυτός έχει δημιουργηθεί pro bono και υποστηρίζεται από την δημιουργική ομάδα της εταιρείας nevma (www.nevma.gr). Και από αυτή τη θέση η ομάδα του "CrimeTimes" εκφράζει τις ευχαριστίες της για την εξαιρετική συνεργασία.