Συντελεστές

Επιστημονική διεύθυνση: Δ.Σ. Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.).

Επιστημονικοί σύμβουλοι έκδοσης: Ομ. Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης, Ομ. Καθηγητής Αντώνης Μαγγανάς, Ομ. Καθηγητής Γιάννης Πανούσης, Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου (Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ), Ομ. Καθηγητής Χρήστος Τσουραμάνης

Συντονιστές έκδοσης: Βίκτωρ Τσιλώνης (Δικηγόρος, PhD), Χριστιάννα Στυλιανίδου (Δικηγόρος, ΜΔΕ)

Επιστημονικοί συνεργάτες: Δημήτρης Ακρίβος (Λέκτορας Εγκληματολογίας, Παν/μιου του Essex), Ντόρα Γιαννάκη (Πολιτικός  Επιστήμονας, ΜΔΕ), Ευτυχία Κατσιγαράκη (Δρ. Εγκληματολογίας - Διευθύντρια Υπουργείου Δικαιοσύνης), Φωτεινή Μηλιώνη (Διευθύντρια Επανόδου Ν.Π.Ι.Δ. - Δρ. Εγκληματολογίας), Φωτεινή Ντούρα (Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών), Παναγιώτης Παπαϊωάννου (Δικηγόρος, Δρ. Εγκληματολογίας), Παναγιώτης Τριανταφύλλου (Κοινωνιολογός - Εγκληματολόγος), Γιάννης Φαρσεδάκης (Εγκληματολόγος), Ευάγγελος Χαϊνάς (Εγκληματολόγος).

Υπεύθυνη Κοινωνικών Δικτύων: Μαρία Φάσσαρη (Κοινωνιολόγος)

Συντελεστές CrimeCast: Επιστημονική Επιμέλεια: Μάνος Τεχνίτης, Αρχισυνταξία: Δέσποινα Τζάνη (Δημοσιογράφος - Εγκληματολόγος), Έρευνα - Αφήγηση: Μαριλίτσα Κωνσταντοπούλου (Δικηγόρος, ΜΔΕ), Ελληκαίτη Κουρτάκη (τελ.φοιτ. Νομικής Σχολής ΔΠΘ), Επιμέλεια Ήχου: Βασίλης Δαδάτσης.