Υποθέσεις ανθρωποκτονιών και απεικόνιση τους στα κυπριακά ΜΜΕ

Συνέντευξη από τους εργαζομένους στον κλάδο Επικοινωνίας της Υποδιεύθυνσης Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικής Ευθύνης της Αστυνομίας Κύπρου