Ξέρατε ότι…

Η γλώσσα της φυλακής

Η αμιγώς κρυπτική γλώσσα αλλάζει μορφή, σε σχέση με το παρελθόν. Περισσότερο βασίζεται σε φαινομενικά αθώες/παραπλανητικές εκφράσεις, σε λέξεις και φράσεις δανεισμένες από ξένες γλώσσες (προτιμώνται οι «άγνωστες» στο ευρύ κοινό γλώσσες, π.χ. αραβικά) και σήματα μορς. Το αστυνομικό ρεπορτάζ, κατά καιρούς, αναδεικνύει τον τρόπο που διαμορφώνεται η γλώσσα του εγκλήματος, η οποία βασίζεται σε φαινομενικά αθώες/παραπλανητικές λέξεις και φράσεις.

Ηγετικές μορφές στα προαύλια των φυλακών. Πώς αναδεικνύονται οι προσωπικότητες που ασκούν τον έλεγχο

Τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως ηγέτες παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία εξαρτώνται από το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται η ομάδα τους. Η μελέτη, λοιπόν, των ηγετών…

...η ληστεία στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική άνοδο;

...η ληστεία στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική άνοδο; Η ανάγνωση των δεδομένων από την ελληνική εμπειρία κατέδειξε ότι το έγκλημα της ληστείας εκφράζεται στο μικρο-επίπεδο της καθημερινότητας είτε κάτω από μια εμφανώς αυτο-αναπαραγόμενη στατιστική επιφάνεια, είτε κάτω από μια απορρυθμισμένη κοινωνική κατάσταση.

Ξέρατε ότι η ανθρωποκτονία στην Ελλάδα καταγράφει πτωτική πορεία;

Φόβος, άγνοια, προκαταλήψεις, στερεότυπα και μύθοι περιβάλλουν το έγκλημα αυτό -είτε με πέπλα μυστηρίου -είτε με απόλυτες απόψεις που παγιδεύουν τις πραγματικές του διαστάσεις. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα των αριθμών και για πόσα μπορούν να μας πληροφορήσουν οι επίσημες στατιστικές αναφορικά μ’ ένα έγκλημα;